7 kwietnia 2022 roku organizowała wydarzenie „Drzwi otwarte i dzień dla Dziewczyn na Politechnice Poznańskiej”, uczniowie mogli zapoznać się z bogata ofertą edukacyjną uczelni.

Podczas imprezy uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu uczący się w technikum kształcącym w zawodzie technik analityk wzięli udział w prezentacji wydziału Technologii Chemicznej i krótkich wykładach prowadzonych przez studentów i wykładowców poznańskiej uczelni.

Mogli obejrzeć także pokazy Studenckich Kół Naukowych oraz zwiedzić uczelnię, jej laboratoria (chemia ogólna , chemia nieorganiczna, chemia organiczna, chemia analityczna, chemia instrumentalna i nie tylko), sale wykładowe.