Dnia 14 września odbyły się w naszym Internacie zajęcia integracyjne dla nowoprzybyłych uczniów klas pierwszych. Zajęcia miały na celu nie tylko bliższe poznanie nowych kolegów i koleżanek ale również kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami, nabywanie umiejętności współdziałania w grupie oraz zwiększenie poczucia własnej wartości. Wszystkie gry i zabawy dostarczały wychowankom dużo śmiechu i dobrej zabawy.

W piątek nasi uczniowie uczący się w zawodzie Technik analityk (klasa I i II) , mieli okazję brać udział w Warsztatach na Politechnice Poznańskiej w ramach zajęć praktycznych. Zajęcia rozpoczęliśmy od ponad godzinnego wykładu pt: „Geneza związków chemicznych”.

Absolwenci Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie Florysta w nagrodę za uzyskanie na egzaminie zawodowym 100 % zdawalności pojechali na Jesienną Galę Florystyczną, która z okazji Jubileuszu 30- lecia WGRO S.A. miała bardzo bogaty program.

Uczniowie klasy pierwszej Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu wybrali się na swoją pierwszą szkolną wycieczkę, do ogrodu dworskiego w Godurowie.

W czwartek 8 września wychowankowie Internatu ZSR Grabonóg dołączyli do ogólnopolskiej, organizowanej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej, akcji Narodowe Czytanie 2022 – „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Celem organizowanej od 2012 roku akcji jest promocja czytelnictwa i upowszechnianie najwybitniejszych dzieł literatury polskiej.