Pedagog szkolny w Zespole Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu jest odpowiedzialny za pomoc psychologiczno-pedagogiczną:

 • bada i diagnozuje uczniów, by określić ich indywidualne potrzeby rozwojowe i możliwości edukacyjne w celu dojścia do przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz po to, by wpierać ich mocne strony,
 • pomaga rozwiązywać problemy wychowawcze uczniów,
 • podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 • minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania,
 • inicjuje różne form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
 • inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,
 • pomaga rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
 • zajmuje się doradztwem zawodowym – pomaga określić drogę kariery zawodowej po ukończeniu szkoły,
 • współpracuj z instytucjami, m.in.: Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Domami Dziecka, Powiatowymi Komendami Policji, Sądami Rodzinnymi, Kuratorami Sądowymi, by zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój uczniów,
 • współpracuje z kierownictwem szkoły, nauczycielami, samorządem uczniowskim, zaangażowany jest także w organizację imprez, akcji szkolnych, spotkań i wykładów.

Działania pedagoga szkolnego we współpracy z kierownictwem szkoły, jej nauczycielami i rodzicami mają na celu wychować mądrego, współczującego i tolerancyjnego człowieka, który dbając o swój własny rozwój, jednocześnie otwarty będzie na innych ludzi.


Jeśli czujesz, że:

 • nikt Cię nie rozumie,
 • masz problemy z porozumieniem się z nauczycielem,
 • masz kłopoty w domu,
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • nie radzisz sobie z jakąś sprawą,
 • chciał(a)byś podzielić się swoimi sukcesami, pomysłami,
 • chciał(a)byś porozmawiać.

Przyjdź do gabinetu. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.


Pedagog szkolny
Andrzej Maciejak

Poniedziałek: 8.55 – 14.30
Wtorek: 9.00 – 13.40
Środa: 8.55 – 14.30
Czwartek: 9.50 – 11.20
Piątek: 10.55 – 13.35    

Pedagog specjalny
Agnieszka Kwiatkiewicz

Czwartek: 9.00 – 14.30
Piątek: 8.00 – 13.00

Psycholog
Aleksandra Brycka

Wtorek: 9.00 – 14.00
Czwartek: 8.00 – 13.30


Jesteśmy dostępni także w Internacie szkolnym po wcześniejszym umówieniu się.


Informacja dla rodziców:

Jesteśmy dostępni dla rodziców uczniów w godzinach dyżurów, jak również w innym terminie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.