Deklaracja Dostępności dla strony internetowej grabonog.pl

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-03-08.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-01.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
 • Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.
 • Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Powody braku spełniania wymagań

 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-09-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-09-20.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zbigniew Ptak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 655739146. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły

  Adres
 • województwo Wielkopolskie
 • powiat gostyński
 • gmina Piaski
 • Grabonóg 63
 • 63-820 Piaski

Parking

 • Nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 10 metrów
 • Parking jest bezpłatny.
 • Parking znajduje się przy budynku.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Do wejścia prowadzą dwa stopnie, pierwszy niewysoki, drugi o normalnej wysokości.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Drzwi otwierają się do zewnątrz.
 • Otwarcie dzrwi wymaga użycia siły.
 • Do budynku prowadzi wejście główne, które znajduje się na południowej ścianie budynku. Są też dwa dodatkowe wejścia. Pierwsze na zachodniej ścianie budynku, drugie na frontowej ścianie budynku (od ulicy). Wszystkie wejścia posiadają dwa stopnie. Po wejściu na teren szkoły przez bramę do budynku głównego należy się kierować na lewo.

Przestrzeń za wejściem

 • Po wejściu do budynku znajduje się w hol.
 • Aby dotrzeć do sekretariatu należy przejść przez hol, skręcić w lewo, wejść 4 stopnie wyżej i kierować się do drzwi po prawej stronie.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.

Schody

 • W głównym budynku szkoły są dwie klatki schodowe. Pierwsza jest przestronna z poręczą po jednej stronie. Druga klatka schodowa jest ciasna i wąska z poręczą po jednej stronie i jest alternatywnym przejściem do dodatkowego wyjścia, które posiada dwa stopnie. Korytarze na parterze i piętrze są przestronne, bez progów. Główny sekretariat szkoły znajduje się na parterze, aby do niego dojść trzeba wejść trzy stopnie wyżej. Stopnie nie posiadają poręczy.

Pomieszczenia

 • Pomieszczenia nie są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • Nie mamy dostępnej toalety dla osób niepełnosprawnych.

Budynek internatu

  Adres
 • województwo Wielkopolskie
 • powiat gostyński
 • gmina Piaski
 • Grabonóg 63
 • 63-820 Piaski

Parking

 • Nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 6 metrów
 • Parking jest bezpłatny.
 • Parking znajduje się przy budynku.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Wejście do internatu jest na frontowej, zachodniej ścianie budynku. Wejście posiada dwa stopnie.

Przestrzeń za wejściem

 • Aby dotrzeć do gabinetu kierownika internatu oraz dyżurki należy kierować się na pierwsze piętro schodami z 21 i 18 stopniami, następnie trzeba skręcić w lewo. Pierwsze drzwi po lewej stronie prowadzą do gabinetu kierownika internatu i dyżurki.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.

Ciągi pionowe

Schody

 • W internacie klatka schodowa jest dość przestronna z poręczą po jednej stronie. Alternatywna klatka schodowa znajdująca się w zabytkowym pałacyku jest ciasna i wąska. Korytarz na pierwszym piętrze jest dość wąski, tuż przed przejściem do alternatywnej klatki schodowej trzeba zejść po trzech stopniach. Stopnie nie posiadają poręczy. Korytarz na drugim piętrze jest również dość wąski z jednym progiem.

Pomieszczenia

 • Pomieszczenia nie są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • Nie mamy dostępnej toalety dla osób niepełnosprawnych.

Budynek -pawilon

  Adres
 • województwo Wielkopolskie
 • powiat gostyński
 • gmina Piaski
 • Grabonóg 62
 • 63-820 Piaski

Parking

 • Są wyznaczone 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych na parkingu przy pawilonie szkolnym.
 • Miejsca parkingowe ogólnodostępne znajdują się także na terenie szkoły oraz w jej pobliżu.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Parking znajduje się przy budynku.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Wejście główne do pawilonu szkolnego znajduje się na południowej ścianie budynku. Wejście jest pozbawione schodów i progów.

Przestrzeń za wejściem

 • Aby dotrzeć do sekretariatu należy przejść przez hol, kierować się w lewą stronę i udać się schodami z kolejno 13 i 7 stopniami na piętro. Pierwsze drzwi po lewej stronie prowadzą do sekretariatu.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.

Ciągi pionowe

Schody

 • W pawilonie klatka schodowa jest przestronna i przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, poręcz jest po jednej stronie. Korytarze są przestronne. Znajduje się winda.

Pomieszczenia

 • Pawilon szkolny jest dostosowany do osób niepełnosprawnych tj. główne wejście do budynku jest pozbawione schodów, winda schodowa w środku budynku, toalety dla osób niepełnosprawnych na parterze.

Łazienka

 • Są dostępne toalety dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje