To był ich ostatni dzień w szkole. Uczniowie Techników kształcących w zawodach: technik rolnik, technik weterynarii oraz technik żywienia i usług gastronomicznych zakończyli swoją edukację w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu.

 Uroczystość zakończenia szkoły miała miejsce w miniony piątek. Podczas uroczystości głos zabrali: Dyrektor ZSR Grabonóg – Agnieszka Sadzka oraz Wicestarosta Powiatu

Gostyńskiego – Janusz Sikora. Podziękowania wygłosili absolwenci, a miłe słowa do nich skierowali uczniowie klas młodszych.

Nie zabrakło wręczenia wyróżnień za najlepsze wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Cała uroczystość zakończyła się występem szkolnej grupy kabaretowej.