Kreda z wodą? Woda z olejem? Piasek z wodą?

To mieszaniny niejednorodne. Czy da się je rozdzielić? Z takim zadaniem zmagali się uczniowie podczas zajęć praktycznych w szkolnym laboratorium chemicznym, projektowali i przeprowadzali doświadczenia pozwalające rozdzielić składniki mieszanin niejednorodnych.

Spośród metod zastosowanych przez uczniów wyróżnić można było: sedymentację, dekantację a następnie filtrację ( sączenie) oraz rozdzielanie mieszanin o różnej gęstości przy użyciu rozdzielacza. Podczas zajęć każdy uczeń doskonalił umiejętności w postawieniu hipotezy przed rozpoczęciem doświadczenia, opisaniu w jaki sposób rozdzieli wytypowaną mieszaninę którą sporządziła grupa, a następnie sformułowaniu obserwacji i wniosków.

Poniżej fotorelacja z zajęć.