Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu jest szkołą, która analizując zapotrzebowanie lokalnego i regionalnego rynku pracy, kształci młodzież w kierunkach umożliwiających podjęcie zatrudnienia w interesujących i przyszłościowych zawodach.

Nowoczesne kierunki

Grabonóg, to już nie tylko rolnictwo. Od kilku lat z sukcesami kształcimy techników weterynarii i techników procesów drukowania. Od roku szkolnego 2021/2022 w szkole funkcjonuje także Technikum kształcące w zawodzie technik analityk. Kierunek ten ze względu na swoją innowacyjność cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży.

Akademicka współpraca

Analiza chemiczna jest kierunkiem perspektywicznym i wymagającym. Chcąc podnieść jakość kształcenia ZSR Grabonóg podjął współpracę z Wydziałem Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej.

W minionym tygodniu doszło do podpisania porozumienia między szkołą a uczelnią. Umowę prelongowała Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej prof. dr hab. Inż. Ewa Kaczorek oraz Dyrektor ZSR Grabonóg –  Agnieszka Sadzka. W uroczystości podpisania wzięły udział także Prodziekan Wydziału Technologi Chemicznej dr hab. inż. Agnieszka Zgoła - oraz inicjatorki porozumienia dr hab. Joanna Zembrzuska i Ewelina Ganowicz – nauczyciel chemii.

Kształcenie dualne

Porozumienie z Politechniką Poznańską zwiększy atrakcyjność i efektywność kształcenia tym bardziej, że technik analityk to kierunek realizowany w systemie dualnym. Zajęcia teoretyczne młodzież realizuje w szkole, a praktycznie w laboratoriach firm: Top Farms Czachorowo, Elite Food Gostyń, Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu. Ze względu na popularność kierunku, od września młodzież będzie mogła realizować zajęcia praktyczne w laboratorium Mann+Hummel Gostyń.

Pierwsze zajęcia akademickie

Tego samego dnia uczniowie wzięli udział w zajęciach praktycznych zorganizowanych w ramach projektu "ODPOWIEDZIALNI INŻYNIEROWIE DLA OTOCZENIA SPOŁECZNEGO, CZYLI TRZECIA MISJA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ” przygotowanych przez Wydział Technologii Chemicznej na Politechnice Poznańskiej. Były to w zajęcia z chemii ogólnej i nieorganicznej, techniki separacyjnej, technologii organicznej i analizy instrumentalnej.