Wielkopolska Izba Rolnicza we współpracy Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, szkołami rolniczymi oraz Państwową Inspekcją Pracy realizuje projekt dotyczący wymiany osłon wałów przegubowo-teleskopowych.

Akcja wymiany osłon odbyła się 23 czerwca w warsztacie na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu i cieszyła się dużym zainteresowanie wśród uczniów oraz rolników Najpierw przedstawiciel PIP przeprowadził wykład na temat bezpieczeństwa pracy na wsi w sposób szczególny omawiając bezpieczne korzystanie z WOM, a następnie serwisant firmy SIPMA S.A. z Lublina dokonał wymiany 45 osłon wałów.