Kinga Rolnik, Krystian Skrzypczak oraz Julia Zyffert znaleźli się wśród dziewięciorga uczniów szkół Powiatu Gostyńskiego wyróżnionych za najlepsze wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Najlepiej zdali egzamin zawodowy, dzięki czemu na ich konta wpłynie 1000 złotych. Zarząd Powiatu Gostyńskiego wyróżnił dziewięcioro uczniów z trzech szkół powiatowych, w których prowadzone jest kształcenie w technikach. Gratulacje złożyli im na spotkaniu 11 października Starosta Gostyński Robert Marcinkowski oraz Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora.

W ramach programu kształcenia uczniowie technikum oprócz matury, podchodzą również do, składającego się z dwóch części, egzaminu zawodowego. Jest to niezbędne do uzyskania tytułu technika. Zarząd Powiatu Gostyński nagrodził uczniów, którzy w ubiegłym roku szkolnym najlepiej poradzili sobie z egzaminem zawodowym. Wśród nich są m.in. uczniowie i absolwenci technikum budownictwa, ekonomicznego, logistycznego czy weterynarii. Wszyscy laureaci otrzymali 1000 zł.

Gratulacje nagrodzonym złożył Starosta Gostyński Robert Marcinkowski oraz Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora. – Tworzycie pozytywny obraz oświaty w naszym powiecie – mówił Starosta Gostyński. -Oparty jest on nie tylko na zaangażowanych nauczycielach, obsłudze szkół czy pracownikach niepedagogicznych, ale także na uczniach, którzy kształcą się i rozwijają swoje pasje – dodawał.

Nagrody otrzymali:

1) z Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu:

a) Przemysław Hądzlik,
b) Maria Pietrowiak,
c) Aleksandra Wendzonka;

2) z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi:

a) Nadia Polowczyk,
b) Dawid Rauchut,
c) Oliwia Wróblewska;

3) z Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu:

a) Kinga Rolnik,
b) Krystian Skrzypczak,
c) Julia Zyffert.

Każdy z wyróżnionych uczniów otrzymuje nagrodę w wysokości 1 000,00 zł brutto.
________________________________________

Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu

Źródło: http://powiat.gostyn.pl/pl/aktualnosci/najlepsi-zawodowcy-bogatsi-o-1000-zl?module=aktualnosci