Ponad 400 absolwentów Zespołu Szkół Rolniczych  im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu spotkało się w sobotę 25 czerwca  2016 r. podczas uroczystych obchodów 70-lecia szkoły. IV Zjazd Absolwentów zaszczycili swoją obecnością nie tylko byli uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły ale również zaproszeni goście.

IV Zjazd Absolwentów Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu rozpoczął się o godz. 10.30 uroczystą mszą św. odprawioną w Bazylice na Świętej Górze. Eucharystii przewodniczył superior Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri, ksiądz Marek Dudek. Kazanie wygłosił proboszcz świętogórskiej parafii, ksiądz Dariusz Dąbrowski. Podkreślił, że Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu wykształcił wielu znakomitych ludzi. Wspomniał, że wraz z księdzem superiorem, mają do szkoły wyjątkowy sentyment, gdyż przez wiele lat nauczali tam katechezy.

W oprawę liturgii mszy świętej włączyli się nauczyciele, uczniowie i absolwenci szkoły. Złożono dary związane z kierunkami kształcenia, będące  symbolem wdzięczności. Zgromadzona na wspólnej Eucharystii społeczność szkoły dziękowała za dotychczasową opiekę w zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu postaw oraz  modliła się o błogosławieństwo na kolejne lata nauki i pracy.

Po nabożeństwie udano się do szkoły, gdzie odbyła się dalsza część Zjazdu. Absolwenci podchodzili do punktu rejestracji uczestników uroczystości i odbierali materiały zjazdowe. O godzinie 12.30 rozpoczęła się część oficjalna obchodów. W imieniu Komitetu Organizacyjnego IV Zjazdu Absolwentów, prowadzący galę - Sebastian Nowak, powitał wszystkich obecnych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele Starostwa Powiatowego, dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, przedstawiciele duchowieństwa, przyjaciele szkoły, przedstawiciele firm i instytucji współpracujących ze szkołą, rodzice uczniów, emerytowani i obecni nauczyciele oraz pracownicy szkoły.

Po wprowadzeniu sztandarów i odegraniu hymnu państwowego głos zajęła pani dyrektor Zespołu Szkół, Bożena Ryczkowska: - Jest mi niezmiernie miło, że w tym zacnym gronie będziemy obchodzić nasz jubileusz. Ze szczególnym wzruszeniem myślimy dzisiaj o pedagogach, absolwentach i pracownikach szkoły, którzy odeszli.

Wspomniała poprzedników - dawnych kierowników i dyrektorów szkoły: Bolesława Stępniewskiego, Pawła Nowaka, Jerzego Dziduszkę, Mariana Leję i Stanisława Srokę. Pamięć o tych, którzy odeszli uczczono minutą ciszy. Pani dyrektor wyraziła szczególne uznanie dla wysiłku poprzednich dyrektorów i wszystkich tych, którzy tworzyli historię szkoły i nadal wspierają jej rozwój.

Następnie przybliżyła dzieje szkoły, a także zwróciła uwagę na jej nieustanny rozwój oraz obecne funkcjonowanie w społeczności lokalnej: - Dziś nasz zespół to nowoczesna szkoła, wyposażona w wysokiej jakości sprzęt multimedialny, nowe pomoce dydaktyczne, to szkoła bezpieczna, przyjazna uczniom i rodzicom.

Ciepłe słowa do uczestników Zjazdu skierowali przedstawiciele władz samorządowych. Starosta Powiatu Gostyńskiego, Robert Marcinkowski, przywołał czas, w którym szkoła przeżywała trudne chwile - rok 2014 był rokiem najtrudniejszym. Na kilka miesięcy straciliśmy tę szkołę. Wróciła do prywatnych właścicieli, spadkobierców rodziny Lossow. W tym miejscu chcę podziękować przedstawicielom szkoły, gronu pedagogicznemu, rodzicom uczniów za cierpliwość i dozę zaufania oraz Radzie Powiatu Gostyńskiego, dzięki której mogliśmy szkołę odzyskać. Grabonóg jest nasz i tej szkoły na pewno nie oddamy.

Starosta podkreślił, że to nie mury i obiekty stanowią o sile szkoły. To przede wszystkim ludzie. - Dzisiaj przybywam do państwa, by pokłonić się wszystkim absolwentom, pracownikom, sympatykom, przyjaciołom Zespołu Szkół Rolniczych za to, co państwo robią będąc ambasadorami tej placówki – mówił.

Pan Robert Marcinkowski przywołał słowa Bł. Edmunda Bojanowskiego: każda dobra dusza jest jako ta świeca, która sama się spala, a innym przyświeca, które jego zdaniem, najlepiej oddają działalność szkoły. Bez ludzi, bez profesjonalistów, z którymi spotykamy się tutaj na co dzień, bez świetnej dyrekcji, kadry pedagogicznej, absolwentów, pracowników, na pewno  ta szkoła nie byłaby tak daleko, jak jest w tej chwili. Szkoła ma bogatą przeszłość, tradycję, ale dzięki państwu ma także przyszłość.

Następnie głos zajmowali zaproszeni goście, którzy  gratulowali i dziękowali za dziesięciolecia ambitnej, wspaniałej  pracy, dzięki której zespół stał się szkołą rozpoznawalną, nie tylko w powiecie, ale również w całym kraju.

- Edukacja w tej szkole nigdy nie ograniczała się do programów i do szkolnej ławy. Grabonóg zawsze robił coś więcej, wychodził poza swoje podstawowe obowiązki, inicjował róże wydarzenia kulturalne i społeczne – powiedział Alfred Siama, Przewodniczący Rady Powiatu.

Uroczystości jubileuszowe wzbogacone zostały występami artystycznymi przygotowanymi przez uczniów i nauczycieli . Nie zabrakło pięknych piosenek, tańca ,zabawnych wierszy i sentencji, a także krótkiej historii szkoły opowiedzianej w stylu „Sensacji XX wieku”.

Nadszedł wreszcie moment odsłonięcia tablicy pamiątkowej IV Zjazdu Absolwentów, ufundowanej przez jednego z byłych uczniów szkoły, absolwenta z roku 1970, pana Jana Naskręta.

Po części oficjalnej przyszedł czas na poczęstunek oraz zwiedzanie szkoły i spotkania klasowe. Wszyscy gości zostali podzieleni według roczników i w wyznaczonych salach mogli w gronie rówieśników spędzić miło czas. Wielu absolwentów podkreślało, że powrót do szkolnych murów to dla nich wielka radość. W rozmowach wspominano głównie koleżanki, kolegów oraz nauczycieli. Wykonywano też wspólne pamiątkowe zdjęcia. Ponadto absolwenci mogli obejrzeć wystawę fotograficzną i kroniki szkolne. Zebrani mogli zapoznać się również z obecnym życiem szkoły dzięki filmowi oraz prezentacjom multimedialnym, ukazującym kierunki kształcenia i codzienność szkolną  uczniów i mieszkańców internatu.

Wydarzeniu towarzyszył piknik, podczas którego goście mogli zjeść ciepły posiłek. Wielkie świętowanie zakończył bal w plenerze.

Podczas zabawy tanecznej panowała niezwykła atmosfera pełna życzliwości i radości ze wspólnego przebywania. Szampańska zabawa w rytmach gorącej muzyki i przy bogato zastawionych stołach trwała do późnych godzin nocnych.

 


 

WIĘCEJ ZDJĘĆ: link

 


 

Za wsparcie finansowe i pomoc w organizacji IV Zjazdu Absolwentów ZSR Grabonóg dziękujemy:

 

 


 

Podczas IV Zjazdu Absolwentów, z okazji jubileuszu 70-lecia szkoły na ręce Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu – mgr inż. Bożeny Ryczkowskiej, listy gratulacyjne złożyli:

 • Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego – Alfred Siama
 • Przewodniczący Rady Powiatu Leszczyńskiego – Jan Szkudlarczyk
 • Wójt Gminy Piaski – Wiesław Glapka
 • Wielkopolski Wicekurator Oświaty – Krzysztof Błaszczyk
 • Dyrektor Leszczyńskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu – Leszek Szczepaniak
 • Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin PIB – prof. dr hab. Danuta Elżbieta Sosnowska
 • Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – dr hab. Krzysztof Kubiak
 • Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – prof. dr hab. Adam Szewczuk
 • Dziekan Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – prof. dr hab. Józefa Chrzanowska
 • Pracownik Naukowy Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – prof. dr hab. Jan Twardoń
 • Dyrektor Liceum w Tywrow na Ukrainie – Andrij Podzigun
 • Dyrektor ZSPGiP im. Św. Huberta w Czerninie – Dorota Adamska
 • Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych im. Synów Pułku w Lesznie
 • Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu – Lucyna Tęga
 • Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu – Maciej Marcinkowski
 • Dyrektor Zespołu Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kobylinie – Katarzyna Jackowska
 • Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Pracownicy Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu

Za pamięć, miłe słowa i moc życzeń serdecznie dziękujemy!!!