W przededniu swojego święta nauczyciele i dyrektorzy szkół Powiatu Gostyńskiego otrzymali nagrody. Wśród nagrodzonych znaleźli się pracownicy Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu.

18 nauczycieli z wszystkich placówek oświatowych prowadzonych przez powiat gostyński oraz sześciu dyrektorów otrzymało nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  
13 października to wielkie święto pracowników oświaty. To też okazja do wyrażenia podziękowań dla dyrektorów, nauczycieli, jak również pracowników administracji oraz obsługi szkół i placówek oświatowych za ich codzienną pracę.

Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora oraz Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego Damian Walczak spotkali się w tym dniu z dyrektorami szkół i przedstawicielami środowiska nauczycieli. Przedstawiciele Zarządu i Rady złożyli wyrazy uznania i podziękowania.

W tym roku Zarząd Powiatu Gostyńskiego nagrodził dotychczasowe starania i zaangażowanie wyróżniających się nauczycieli przyznając łącznie 18 nagród w wysokości 3 500 zł brutto.  Wyróżnienia otrzymali:

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu:

1.    Agata Hamrol
2.    Iwona Sobecka-Obroślak
3.    Joanna Krawiec
4.    Sylwia Libelt

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu:

1.    Katarzyna Miedziarek
2.    Agata Tyrzyk

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu:

1.    Marta Madecka
2.    Ewelina Ganowicz
3.    Anna Kuflińska

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi:

1.    Marta Kawczyńska
2.    Monika Grześkowiak
3.    Magdalena Nowak

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu:

1.    Patrycja Jankowiak
2.    Dorota Janowska
3.    Jakub Molinus
4.    Romana Palczewska

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu

1.    Izabela Staszek
2.    Maria Dominiak-Prymka

Ponadto nagrodę Starosty otrzymali także dyrektorzy:

Agnieszka Sadzka – ZSR w Grabonogu,
Izabela Paszkowiak – ZSS Brzezie
Danuta Niedźwiedzińka – ZSO Gostyń
Marzena Bojańska – PPP Gostyń
Krzysztof Perdon – ZSOiZ Krobia
Maciej Marcinkowski – ZSZ Gostyń
________________________________________

Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu

Źródło: http://powiat.gostyn.pl/pl/aktualnosci/nauczyciele-nagrodzeniswietujemy-dzien-edukacji-narodowej-?module=aktualnosci