16 października 2023 rok odbyło się spotkanie klasy V z przedstawicielkami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyniu i Gostyńskiego Klubu „Amazonek”, które opowiedziały uczennicom i uczniom o profilaktyce raka piersi.

Panie w sposób bardzo kompetentny, ale też poruszający, zwróciły uwagę na problem zachorowalności na powyższy nowotwór w każdym wieku, a także na potrzebę regularnej samodzielnej kontroli i zapobiegawczych badań.