Uczniowie klasy policyjnej wzięli udział w pogadance zorganizowanej przez Fundacje Inter Vivos, którą poprowadził radca prawny – Michał Maśląkowski.  Prowadzący poruszył kwestie odpowiedzialności prawnej, która uregulowana została w kodeksach i ustawach.

Uczniowie poznali szczegółowe zapisy m. in.:

- Kodeksu cywilnego,
- Kodeksu wykroczeń,
- Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich,
- Kodeksu postępowania administracyjnego.

Fundacja Inter Vivos udziela nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich wszystkim zainteresowanym, bez względu m.in. na kryterium dochodowe. W ramach własnego ośrodka mediacyjnego Fundacja  prowadzi również postępowania mediacyjne.

Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie objęła Patronatem klasę o profilu Bezpieczeństwo publiczne i działania policji.