Uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii wzięli udział w szkolnym etapie XLVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Zawody I stopnia (szkolne) zostały zaplanowane na 20-21 października 2023 r. Zawody II stopnia (okręgowe) 12-13 kwietnia 2024 r., a wielki finał, czyli zawody III stopnia (centralne) 24-25 maja 2024 r.

Adresatami olimpiady są uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia.

Uczniowie w XLVII edycji startują w następujących 8 blokach tematycznych: agrobiznes, architektura krajobrazu, leśnictwo, mechanizacja rolnictwa, ogrodnictwo, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca oraz weterynaria.