Młodzież z gostyńskiego hufca bierze udział w projekcie realizowanym w ramach sektora Młodzież pod nazwą „Każdemu sercu bliska, ochrona środowiska”.

Projekt dotyczy wymiany wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii oraz zwiększeniu świadomości ekologicznej i proekologicznych postaw.

Pierwszym etapem realizacji projektu było spotkanie on- line uczestników projektu ponieważ jest on realizowany w międzynarodowym zespole składającym się z młodzieży HP w Gostyniu oraz młodzieży ze Stowarzyszenia Arbeni z Czech.

Kolejnym etapem było stworzenie i rozpowszechnienie plakatu promującego działania podejmowane w projekcie oraz prezentacji multimedialnej mówiącej o wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii w powiecie gostyńskim.

Obecnie młodzież przebywa na tygodniowej wymianie w Głubczycach, gdzie wspólnie z młodzieżą z Czech będą pracować nad budową ekologicznego pieca.