W minioną sobotę w Śmiłowie pod Poniecem odbyły się ćwiczenia służb ratunkowych, które sprawdzały swoje umiejętności w ekstremalnych warunkach. Kilkadziesiąt osób wykonywało ćwiczenia na miejscu katastrofy w ruchu lądowym z udziałem autokaru.

Ćwiczenia z udziałem statystów, którzy odgrywali role poszkodowanych, były okazją do przeprowadzenia nie tylko skutecznego gaszenia pożaru jednego z samochodów, ale także wydostania z pojazdów zakleszczonych pasażerów i udzielenia im pierwszej pomocy.

Statystami byli kadeci klasy II Liceum Ogólnokształcącego.