Szkoła zgłoszona została do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Moje miasto bez elektrośmieci". Celem programu jest podnoszenie świadomości społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin i dzieci, w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Zachęcenie do oddawania elektrośmieci oraz zużytych baterii do punktów zbierania. Program „Moje miasto bez elektrośmieci” powstał w roku 2011 z inicjatywy ElektroEko. Szkoły uczestniczące w programie zdobywają punkty, które później wymienić można na pomoce dydaktyczne. Zachęcamy także okoliczną społeczność do wsparcia zbiórki i dostarczenia do szkoły zalegającego sprzętu.

Zapraszamy do współpracy.