W poniedziałek 6 listopada w Auli ZSR Grabonóg odbyły się dwa 45 minutowe spotkania dla uczniów klas 2. Wykłady poprowadziła prof. dr hab. n. med. Karolina Gerreth -  Kierownik Zakładu Stomatologii Grup Ryzyka Katedry Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Pani Profesor omówiła statystykę choroby próchnicowej wśród młodzieży w wieku 15 plus oraz przedstawiła najważniejsze wskazówki w profilaktyce tej choroby.