W ramach współpracy z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 20 uczniów klasy czwartej i piątej technikum rolniczego i technikum weterynarii uczestniczy w projekcie "Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła mięsnego".

W dniu 25 października 2023 roku odbył się pierwszy z trzech zaplanowanych cykli demonstracji. Uczniowie odwiedzili Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare. Operacja realizowana jest w ramach Konsorcjum wraz z Instytutem Zootechniki w Balicach, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz szesnastoma Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, którego liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Operacja ma na celu promowanie i upowszechnianie wśród rolników dobrych praktyk i innowacji w zakresie chowu i hodowli bydła ras mięsnych.

Operacja polega na:
- założeniu obiektów demonstracyjnych w gospodarstwach prowadzących chów i hodowlę bydła ras mięsnych pozostających pod kontrolą użytkowości mięsnej i prowadzenia w tych obiektach działalności zgodnie z instrukcją;
- przeprowadzeniu demonstracji w obiektach demonstracyjnych;
- organizacji konferencji.

Każda demonstracja uwzględnia odpowiedni dobór ras, zasady żywienia i utrzymania zwierząt, zabiegi pielęgnacyjne, wymogi dotyczące dobrostanu, zasady bioasekuracji gospodarstw i zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt, elementy rolnictwa precyzyjnego oraz zarządzania stadem i gospodarstwem.