Podczas zajęć praktycznych uczniowie klasy trzeciej uczący się w zawodzie technik analityk wykonywali analizę chemiczną m.in. analizę jakościową, która zajmuje się ustaleniem składu chemicznego badanej substancji oraz podaje sposoby wykrywania pierwiastków, z jakich składa się dana substancja.

Klasyczna analiza jakościowa składa się z analizy kationów i anionów. Na początek analitycy wykonywali reakcje charakterystyczne dla kationów grupy IV i V. Poniżej krótka fotorelacja z doświadczeń naszych uczniów.