W czwartek 16 listopada, do szkoły zawitali pracownicy Stowarzyszenia Wsparcia i Promocji Sportu „i-Sport”, by przeprowadzić testy sprawności fizycznej wśród uczniów naszej placówki.

Celem testów było przebadanie minimum 120 osób.

Testy były dobrowolne i składały się z 6 pomiarów: siły statycznej (zwis na drążku), siły dynamicznej (pomiar siły rąk dynamometrem), pomiar skoczności (z miejsca w dal), głębokość skłonu, pomiar refleksu (za pomocą refeksometru – specjalnie lampki, których trzeba było jak najwięcej zgasić w ciągu 30 sekund) oraz pomiar równowagi (specjalna platforma i aplikacja służąca do tego badania).

Uczniowie wykonywali w/w testy pod okiem pracowników stowarzyszenia i nauczycieli wychowania fizycznego, którzy spisywali ich wyniki na specjalnej karcie, którą następnie uczniowie oddawali pracownikom stowarzyszenia, by Ci mogli uzyskane wyniki wykorzystać do badań i analiz.

Bardzo dziękujemy członkom stowarzyszenia „i-Sport” za możliwość oceny własnej sprawności fizycznej oraz sprawdzenia swoich umiejętności na niecodziennych przedmiotach takich jak m.in. refleksometr.