Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lesznie oraz Muzeum w Gostyniu zorganizowały nieodpłatne szkolenia strzeleckie i ratownictwa pola walki. W szkoleniu, które odbyło się w piątek, 17 listopada 2023 r. wzięli udział kadeci klas policyjnych ZSR Grabonóg.

Wydarzenia poprzedziła prezentacja historii i działalności TG „Sokół”.

Samo szkolenie składało się z zajęć teoretycznych, ćwiczeń z podstawowej obsługi broni, pierwszej pomocy i elementów ratownictwa pola walki. Zajęcia z pierwszej pomocy i elementów ratownictwa poprowadził Bogusław Burmistrzak.