Słuchacze kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie rolnik wybrali się na „Spotkanie polowe PIONEER”, które odbyło się na poletkach GR Gierlik w miejscowości Stary Kobylin.

Podczas wydarzenia słuchacze wzięli udział w prezentacji odmian kukurydzy firmy Pioneer, pokazie koszenia i badaniu zebranego ziarna oraz profesjonalnym czyszczeniu i zaprawianiu nasion, które zaprezentowała firma Barczyński.