Zadaniem konkursowym uczestników było wykonanie zielnika z co najmniej 20 gatunków roślin oznaczonymi w języku polskim i łacińskim. Wykonanie zielnika jest zadaniem wieloetapowym. Rośliny należało najpierw zebrać w okresie letnim, starannie zasuszyć i oczywiście oznaczyć oraz opisać wg instrukcji.

Dodatkowym atutem było scharakteryzowanie metod, jakie można zastosować aby wydzielić substancję czynną z ziół.

Przedstawiamy wyniki konkursu chemicznego:

I miejsce Zosia Grzemska 2TAD,
II miejsce Julia Żalik 2 TAD,
III miejsce Kamila Kordus 3ANR.

Wszystkim dziękujemy za udział, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.