Pod koniec listopada klasy II A i B Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii udały się na wycieczkę do Wrocławia.

Pierwszym punktem zwiedzania było Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczniowie podziwiali ciekawe okazy znajdujące się w ekspozycjach stałych, podzielonych na cztery działy: „Świat roślin”, „Świat zwierząt”, „Owady i człowiek” oraz „Układ kostny kręgowców”.

Muzeum może się poszczycić wieloma unikatowymi okazami zwierząt wymarłych i rzadkich. Jednym z najcenniejszych eksponatów jest szkielet jelenia olbrzymiego, wymarłego 10 tysięcy lat temu! Kolejnym cennym eksponatem jest najlepiej zachowana czaszka wymarłego w średniowieczu tura, który był przodkiem bydła domowego.

Na wystawie uczniowie mogli również podziwiać jedyny w kraju kompletnie zachowany szkielet płetwala błękitnego, największego zwierzęcia, jakie żyło kiedykolwiek na ziemi. Długość ciała tego ssaka dochodziła do 33 metrów!

Kolejnym punktem wycieczki była wystawa klocków Lego, gdzie uczniowie podziwiali modele wzorowane na najpopularniejszych bohaterach bajek, filmów i gier komputerowych, a także  imponujące dbałością o szczegóły,  perełki światowej architektury.

Następnym, równie interesującym miejscem, było Hydropolis. To unikatowe centrum wiedzy, które łączy walory edukacyjne z nowoczesną formą wystawienniczą. Odkrywa procesy, w których bierze udział woda – od funkcji pełnionych w ciele człowieka, po prądy oceaniczne, które kształtują klimat na Ziemi.

Uczniowie wrócili z Wrocławia wzbogaceni o wiedzę z zakresu interesujących ich dziedzin.