W minioną niedzielę przy Ochronce Sióstr Służebniczek w Podrzeczu został zorganizowany pierwszy Piknik z bł. Edmundem Bojanowskim. W jego organizację czynnie włączyli się kadeci klas policyjnych ZSR Grabonóg wraz z koordynatorem – Zbigniewem Ptakiem. 

Kadeci czuwali nad bezpieczeństwem uczestników pikniku. Kierowali ruchem, pilnowali parkingu oraz pomagali gostyńskim policjantom przy ich stoisku. Tradycyjnie jeden z nich wcielił się w rolę Sierżanta Pyrka.