- Chodzi o to, żeby wśród młodych ludzi, którzy chcą służyć obywatelom i swojej ojczyźnie kształtować postawy – postawy patriotyczne, postawy służby, postawy, które potem przydadzą się w życiu zawodowym – powiedział minister Mariusz Błaszczak podczas konferencji „Wyzwania dla klas policyjnych w procesie edukacji społecznej”, która miała miejsce w Komendzie Głównej Policji.

Klasy policyjne funkcjonują już od ośmiu lat. Ich głównym zadaniem jest wychowywanie młodych ludzi na odpowiedzialnych obywateli oraz przekazywanie im wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu policji. Szczególny nacisk kładzie się na dyscyplinę i zaangażowanie społeczne uczniów. Są oni również zobowiązani do noszenia munduru w czasie zajęć. Obecnie istnieje około 950 takich klas w 300 szkołach ponadgimnazjalnych, które łącznie kształcą blisko 25 tys. uczniów.  ponadgimnazjalnych

W pracę przy klasach policyjnych angażowani są policjanci. Odbywa się to na podstawie porozumień pomiędzy dyrektorami szkół a kierownikami jednostek policji. W zeszłym roku istniały 192 takie porozumienia. Absolwenci klas policyjnych otrzymują dodatkowe punkty podczas ubiegania się o przyjęcie w szeregi Policji.

Podczas konferencji zaprezentowano opracowany w tym roku jednolity program kształcenia dla klas policyjnych. Jest to element trwającego od 2013 r. procesu standaryzacji ich funkcjonowania. Program poza kształtowaniem postaw i rozwijania kompetencji uwzględnia także profilaktykę i sprawność fizyczną wychowanków. Ma z jednej story wspierać nauczycieli w kreowaniu ogólnego rozwoju uczniów, jak również przygotowywać kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego przed przyjęciem do Policji.

W konferencji udział wzięli również pełniący obowiązki Komendanta Głównego Policji mł. insp. Andrzej Szymczyk oraz komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr hab. Piotr Bogdalski. (źródłó: www.mswia.gov.pl)


W Zespole Szkół Rolniczych od kilku lat działa Liceum ogólnokształcące z innowacją pedagogiczną bezpieczeństwo publiczne i działania policji. Kadeci klas mundurowych mają dodatkowe lekcje z edukacji policyjnej, podstaw prawa, edukacji dla bezpieczeństwa oraz wychowania fizycznego. Biorą udział w zajęciach prowadzonych w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyniu, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pogorzeli oraz pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu. W ciągu roku szkolnego trenują też musztrę oraz samoobronę, a dwa razy w ciągu cyklu edukacyjnego uczestniczą w obozach treningowych i kompetencyjnych organizowanych w poznańskim Kiekrzu. Kadeci klas mundurowych ZSR biorą czynny udział w uroczystościach szkolnych i lokalnych, reprezentują szkołę i zapewniają bezpieczeństwo podczas imprez.

W pracę przy klasach policyjnych oprócz policjantów (czynnych i emerytowanych) angażowani są także tzw. nauczyciele koordynatorzy, których zadaniem jest utrzymywanie stałego kontaktu między szkoła i policją. W Grabonogu koordynatorem klas policyjnych jest Zbigniew Ptak, który reprezentował szkołę na warszawskiej konferencji.