W dnu 5 kwietnia 2016 roku odbyło się uroczyste przekazanie projektów zagospodarowania trenów wykonanych przez uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu przedstawicielom miejscowości biorącym udział w konkursie.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością wicestarosta powiatu gostyńskiego - Czesław Kołak, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Andrzej Szumski, reprezentanci władz gminnych oraz włodarze sołectw objętych projektem.

Młodzi autorzy opracowań przedstawili szczegółowo swoje projekty zagospodarowania miejscowości zaproszonym gościom. Nie zabrakło podziękowań oraz upominków ze strony przedstawicieli miejscowości dla wykonawców projektów.

Opracowane przez uczniów koncepcje zostały przygotowane dla potrzeb planowanych docelowego inwestycji, w zakresie kompozycji elementów funkcjonalnego wykorzystania terenu i planowania nasadzeń zieleni ozdobnej, z uwzględnieniem wartości naturalnych i ukształtowania terenu, walorów krajobrazowych oraz przepisów prawa miejscowego.

Podczas uroczystości nastąpiło przekazanie projektów zagospodarowania terenu wykonanych przez architektów dla miejscowości z gminy Poniec: Rokosowo, Czarkowo, Szurkowo.