Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu ogłasza nabór do klasy pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej w zawodzie kierowca-mechanik.

Kierowca mechanik prowadzi pojazdy samochodowe zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz wykonuje obsługę i naprawę pojazdów samochodowych. Praca kierowcy mechanika polega na bezpiecznym transporcie ludzi lub towarów. Kierowca mechanik wykonuje również czynności mające na celu utrzymanie samochodu w dobrym stanie technicznym przez cały okres jego eksploatacji. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu podczas jazdy podejmuje się jego naprawy. Przed przystąpieniem do wykonania zadań związanych ze świadczeniem usług przewozowych kierowca sprawdza stan techniczny pojazdu, jego niezbędne wyposażenie oraz potrzebną dokumentację. Świadczy usługi w przewozach krajowych lub międzynarodowych.

Osoby wykonujące ten zawód w przyszłości, jako wykwalifikowana kadra przedsiębiorstw transportowych, będą mogły znaleźć zatrudnienie na rynku pracy, na którym istnieje stałe zapotrzebowanie na pracowników posiadających uprawnienia kierowcy samochodu ciężarowego.

 


 

Oprócz wymienionego wyżej kierunku szkoła prowadzi nabór do:

Techników kształcących w zawodach:

  • technik weterynarii
  • technik rolnik
  • technik architektury krajobrazu
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik inżynierii środowiska i melioracji

Liceum Ogólnokształcącego z innowacją pedagogiczną bezpieczeństwo publiczne i działania policji.