Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko pojętej wiedzy rolniczej - teoretycznej i praktycznej. Jej ideą jest ukazanie młodzieży szkół średnich zadań stojących przed tym jednym z najważniejszych działów gospodarki narodowej, rozszerzenie jej zainteresowań różnorodnymi formami postępu w rolnictwie oraz wzmocnienie więzi emocjonalnych z produkcją rolniczą, miejscem przyszłej pracy młodego rolnika, co ma wyjątkowe znaczenie we właściwym wykonywaniu zawodu.

Realizując zadania zawarte w programie Olimpiady, młodzież może wzbogacić swoje przygotowanie zawodowe, a jednocześnie dzięki pogłębieniu wiedzy i umiejętności przyczynić się do stałego unowocześniania i rozwoju polskiego rolnictwa.

Tegoroczne eliminacje okręgowe do Olimpiady Wiedzy i umiejętności Rolniczych odbyły się 22 kwietnia w Trzciance. Naszą szkołę reprezentowali:

  • Agnieszka Kordus z klasy III TR w bloku produkcja roślinna – zajęła miejsce IX,
  • Ewa Goździk z klasy IV TR w bloku produkcja zwierzęca – zajęła miejsce VII,
  • Piotr Nyczka z klasy IV TR w bloku mechanizacja rolnictwa – zajął miejsce XX,
  • Monika Wasilewska z klasy IV TŻiUG w bloku technologia gastronomiczna – zajęła miejsce VI,
  • Małgorzata Matuszak z klasy III TŻiUG w bloku gastronomia – zajęła miejsce VIII.