Wojewoda Wielkopolski opublikował listę szkół, którym zostanie udzielone wsparcie finansowe na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3 w 2016 r. Wśród beneficjentów znalazł się Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu, który otrzyma dotację na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej.

Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ma na celu m.in. uatrakcyjnienie oferty bibliotek szkolnych poprzez większy udział nowości wydawniczych w zbiorach oraz zwiększenie dostępu uczniów do interesujących książek o tematyce bliskiej ich współczesnym doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata.

Wysokość dofinansowania zależna jest od liczby uczniów szkoły. Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu otrzyma 12 tys. zł. plus dodatkowe środki z budżetu powiatowego.

Częścią programu są działania promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży oraz zwiększające zakres współpracy bibliotek ze środowiskiem lokalnym. Szkoły zaplanowały więc różnorodne konkursy czytelnicze, imprezy, pogadanki i akcje, przy współuczestnictwie rodziców, stowarzyszeń oraz instytucji kultury.