Od 25 do 27 kwietnia 2016 roku klasa II Liceum Ogólnokształcącego z innowacją pedagogiczną: bezpieczeństwo publiczne i działania policji ZSR w Grabonogu przebywała na obozie szkoleniowym w Kiekrzu.

Tam pod opieką policjantów i cywilnych pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu uczestniczyli w pogadankach i wykładach m.in. na temat: terroryzmu, ruchu drogowego czy problemu nienawiści. W czasie warsztatów ćwiczyli postawę prospołeczną i poczucie własnej wartości. Sprawdzali się w samoobronie, marszu na azymut, biegu patrolowym, wyścigu z pagajami i survivalu. Prezentowali umiejętności musztry.

Z kolei w ramach rekreacji żeglowali po Jeziorze Kierskim. A po zajęciach bawili się  w czasie dyskoteki i odpoczywali, piekąc kiełbaski, przy ognisku.

Choć zmęczeni, to zadowoleni i w dobrych humorach, wrócili do szkoły.