Od 2011 roku mieszkańcy internatu Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu wraz z opiekunami w ramach wolontariatu pomagają zwierzętom w Schronisku w Dalabuszkach.

W ramach wolontariatu uczniowie wyprowadzają psy na spacer, dbają o ich sierść i o czystość w kojcach, organizują także zbiórki karmy dla zwierząt.

Od 2011 roku mieszkańcy internatu Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu wraz z opiekunami w ramach wolontariatu pomagają zwierzętom w Schronisku w Dalabuszkach.

W ramach wolontariatu uczniowie wyprowadzają psy na spacer, dbają o ich sierść i o czystość w kojcach, organizują także zbiórki karmy dla zwierząt.