Przypominamy, że osoby korzystające z ZFŚS zobowiązane są do złożenia w terminie 31 maja 2022 r. Wniosku o przyznanie dofinansowania do wypoczynku urlopowego.

Brak złożonego wniosku równoznaczne jest z rezygnacji z ww. świadczenia.