Woda mineralna, źródlana a wodociągowa... którą pić na co dzień? Uczniowie kształcący się na kierunku technik analityk podczas zajęć praktycznych w laboratorium chemicznym ZSR w Grabonogu próbowali odpowiedzieć na to pytanie.

Woda to najważniejszy składnik budulcowy organizmu człowieka. Odpowiednie nawodnienie naszego organizmu zapewnia doskonałe samopoczucie i przyczynia się do zdrowego stylu życia.

Podczas zajęć praktycznych nasi uczniowie kształtowali umiejętności w badaniu wody z różnych ujęć – woda mineralna, woda źródlana, woda wodociągowa, woda wodociągowa przefiltrowana, woda destylowana. W szkolnym laboratorium chemicznym analitycy wykonywali podstawowe badania wody pod względem jakości. Analiza wody polega na badaniu organoleptycznym – czyli za pomocą naszych zmysłów (zapach, barwa, itp.) oraz badaniu fizykochemicznym (ph, gęstość, zawartość chlorków, jonów żelaza, itd.).

Poniżej krótka fotorelacja.