II miejsce reprezentacji Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu w konkursie organizowanym dla szkół rolniczych podczas Dni Pola województwa mazowieckiego.

Niedawno pisaliśmy o wykonanym projekcie zagospodarowania skweru przed budynkiem starostwa. Teraz, po kilku dniach intensywnych prac możemy podziwiać efekt działań grabonoskich architektów krajobrazu.

Uczniowie klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu udali się z wizytą do Nadleśnictwa Piaski w celu podsumowania konkursu multimedialnego organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Lasu pn. „Nasze Nadleśnictwo’’.

Zdjęcia konkursowe mają przedstawiać stan zagrożenia przyrody – flory i fauny przez różnorodne odpady wyrzucane lub składowane w miejscach do tego nieprzeznaczonych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów Wielkopolski. Mogą one dokumentować piękno przyrody a zwłaszcza siedlisk, w których występują ginące, chronione gatunki roślin i zwierząt, pokazując ich zagrożenie ze strony pozostawionych zwierząt.

Rozpoczęły się prace związane z rewitalizacją zieleni przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Gostyniu. Jest to kolejna wspólna inwestycja realizowana przez uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu ZSR w Grabonogu oraz Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa.