Ostatnie dni nauki klasa 4 technikum weterynarii poświęca na powtarzanie materiału oraz doskonalenie praktyki.

Reprezentacja Zespołu Szkół Rolniczych zajęła drugie miejsce w powiatowej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego.

Przypominamy, że osoby korzystające z ZFŚS zobowiązane są do złożenia w terminie 31 maja 2022 r. Wniosku o przyznanie dofinansowania do wypoczynku urlopowego.

Podstawowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego 2022.