Już wkrótce na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu powstanie nowe boisko. Wielofunkcyjny obiekt do użytku będzie oddany najprawdopodobniej wczesną jesienią. To już drugi po ścieżce rowerowej Gostyń - Grabonóg projekt społeczności szkolnej, który otrzymał wsparcie z funduszu obywatelskiego.

Na terenie parku dworskiego w Grabonogu dokonano niecodziennego odkrycia. Znaleziono tu bowiem okratka australijskiego - bardzo rzadki, egzotyczny grzyb, który przywędrował na nasze tereny z dalekiej Australii.

Informujemy, że w dniach od 10.08.2016 do 26.08.2016 Sekretariat Szkoły będzie nieczynny. W nagłych sprawach prosimy zgłaszać się do biura - Księgowość (Pałac Wilkońsich/Lossowów - Internat).

Kandydaci do klasy I Liceum ogólnokształcącego z innowacją pedagogiczną bezpieczeństwo publiczne i działania policji powinni dostarczyć informację do Sekretariatu Szkoły (do dnia 15 lipca 2016 r.), czy obowiązkowy mundur galowy będą zamawiać w szkole (nowy), czy zakupią od absolwentów szkoły (używany).

Informujemy, że od 4 lipca 2016 r. można odbierać w Sekretariacie Szkoły skierowania na badania lekarskie. Dotyczy to uczniów klas I Technikum kształcącego w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik weterynarii, technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych.