Podręczniki dla Techników kształcących w zawodach: technik rolnik, technik architekturu krajobrazu, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz dla Liceum ogólnokształącego z innowacją pedagogiczną: bezpieczeństwo publiczne i działania policji.

ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI: 5 LIPCA 2016 R. OD GODZ. 12:00

 

Ponad 400 absolwentów Zespołu Szkół Rolniczych  im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu spotkało się w sobotę 25 czerwca  2016 r. podczas uroczystych obchodów 70-lecia szkoły. IV Zjazd Absolwentów zaszczycili swoją obecnością nie tylko byli uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły ale również zaproszeni goście.

To ważny moment w naszym uczniowskim życiu. Zamykają się drzwi jednej klasy, a otwierają kolejnej. Podsumowujemy wynik całorocznej pracy - bilans zysków i strat - mówili uczniowie prowadzący uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego 2015/2016.

Jesteś przebojowa? Lubisz, gdy inni robią ci zdjęcia? A do tego kochasz zwierzęta i bycie blisko natury? Jeśli tak, ten konkurs jest dla Ciebie!