W dnu 5 kwietnia 2016 roku odbyło się uroczyste przekazanie projektów zagospodarowania trenów wykonanych przez uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu przedstawicielom miejscowości biorącym udział w konkursie.

Zapraszamy do udziału w wycieczce (byłych i obecnych pracowników Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu) organizowanej z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dnia 8 kwietnia uczennice wraz z paniami: Agnieszką Sadzką i Anną Kuflińską - głównymi koordynatorami akcji „Drugie Życie”, udały się do Gostynia by w stolicy powiatu promować akcję transplantacyjną.

- Chodzi o to, żeby wśród młodych ludzi, którzy chcą służyć obywatelom i swojej ojczyźnie kształtować postawy – postawy patriotyczne, postawy służby, postawy, które potem przydadzą się w życiu zawodowym – powiedział minister Mariusz Błaszczak podczas konferencji „Wyzwania dla klas policyjnych w procesie edukacji społecznej”, która miała miejsce w Komendzie Głównej Policji.

Trwają zapisy do XXXIII Ogólnopolskiego Biegu im. bł. Edmunda Bojanowskiego. Na wszystkich zawodników czekają medale, a od tego roku także pakiety startowe!