Od 2011 roku mieszkańcy internatu Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu wraz z opiekunami w ramach wolontariatu pomagają zwierzętom w Schronisku w Dalabuszkach.

Przez ostatnie trzy tygodnie, w każdą środę w hali sportowej Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu, w turnieju piłki nożnej rywalizowali ze sobą mieszkańcy szkolnego interntu.

Od 25 do 27 kwietnia 2016 roku klasa II Liceum Ogólnokształcącego z innowacją pedagogiczną: bezpieczeństwo publiczne i działania policji ZSR w Grabonogu przebywała na obozie szkoleniowym w Kiekrzu.

Wojewoda Wielkopolski opublikował listę szkół, którym zostanie udzielone wsparcie finansowe na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3 w 2016 r. Wśród beneficjentów znalazł się Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu, który otrzyma dotację na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej.

Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko pojętej wiedzy rolniczej - teoretycznej i praktycznej. Jej ideą jest ukazanie młodzieży szkół średnich zadań stojących przed tym jednym z najważniejszych działów gospodarki narodowej, rozszerzenie jej zainteresowań różnorodnymi formami postępu w rolnictwie oraz wzmocnienie więzi emocjonalnych z produkcją rolniczą, miejscem przyszłej pracy młodego rolnika, co ma wyjątkowe znaczenie we właściwym wykonywaniu zawodu.