W sobotę na gostyńskim Rynku miał miejsce „Powiatowy dzień Bezpieczeństwa” – impreza organizowana w ramach ogólnopolskiej akcji „Profilaktyka a Ty”. Podczas imprezy przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo każdego z nas zaprezentowali mieszkańcom miasta sprzęt będący na wyposażeniu poszczególnych jednostek (policja, straż, wojsko), opowiedzieli o swojej pracy-służbie oraz przeprowadzili różne konkursy i badania. Każdy odwiedzający mógł zmierzyć sobie poziom cukru we krwi, ciśnienie tętnicze oraz dokonać pomiaru masy ciała i wzrostu.

„Majówka na Brzeziu” , to cykliczny piknik organizowany przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu. Poprzez podejmowane działania związane z organizacją pikniku uczniowie z Brzezia integrują się ze społeczeństwem lokalnym.

W poniedziałek 16 maja 2016 r. w Świetlicy Wiejskiej w Siedlcu odbyła się Konferencja pt. ”Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego” organizowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska. Konferencji uczestniczyli nauczyciele oraz uczniowie technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu.

W sobotę, 14 maja 2016 roku miała miejsce kolejna edycja Nocy Muzeów w Gminie Piaski. Wśród organizatorów, którzy przygotowali wiele atrakcji znaleźli się: Gmina Piaski, Powiat Gostyński, Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu, Nadleśnictwo Piaski, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek, Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Grabonogu.

Zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 r.